LASER CO2

CO2 laser allows bloodless and thus the safe disposal of various skin lesions by their evaporation under the influence of the emitted radiation. Thanks to modern technology used in CO2 lasers there is no thermal damage to surrounding tissue. The healing process of the change is almost removed bezbliznowy.

Remove CO2 laser treatments include:

 • Genital warts
 • Viral warts: hands, feet, flat,
 • Seborrhoeic warts,
 • Calluses, corns,
 • Vascular granulomas,
 • Adenoma of sweat glands, sebaceous
 • Fibromas,
 • Tufts sols,
 • Actinic keratosis,
 • Cutaneous horn,
 • Atheroma, prosac,
 • Pearly papules

The advantage of laser CO2 laser surgery is that it is simple, short, usually single, does not damage surrounding tissue, and usually there is no scar formation. Results in a short period of healing that this method is convenient when it comes to daily tasks you can perform the same as before the surgery.
In addition, the CO2 laser has a high therapeutic efficacy and lack of HIV infection wiusem whether the virus that causes hepatitis because it is non-contact method and bloodless.

LASER CO2

Laser CO2 umożliwia bezkrwawe a tym samym bezpieczne usuwanie rozmaitych zmian skórnych poprzez ich odparowanie pod wpływem emitowanych promieni. Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w laserach CO2 nie występuje termiczne uszkodzenie otaczających tkanek. Proces gojenia miejsca po usuniętej zmianie  jest niemal bez bliznowy.
Zabiegi laserem CO2 usuwają między innymi:

 • kłykciny kończyste
 • brodawki wirusowe: dłoni, stóp, płaskie,
 • brodawki łojotokowe,
 • modzele, nagniotki,
 • ziarniniaki naczyniowe,
 • gruczolaki potowe, łojowe,
 • włókniaki,
 • kępki żółe,
 • rogowacenie słoneczne,
 • róg skórny,
 • kaszaki, prosaki,
 • świerzbiączka guzkowa
 • grudki perliste

Zaletą laseroterapii laserem CO2 jest to iż zabieg jest prosty, krótki, zazwyczaj jednorazowy,nie powoduje uszkodzenia otaczających tkanek i zazwyczaj nie dochodzi do powstania blizny. Krótki okres gojenia powoduje że metoda ta jest wygodna jeżeli chodzi o codzienne obowiązki które można wykonywać tak samo jak i przed zabiegiem.
Ponadto laseroterapia CO2 charakteryzuje wysoka skuteczność terapeutyczna oraz brak możliwości zakażenia wiusem HIV czy wirusem wywołującym zapalenie wątroby gdyż jest to metoda bezkontaktowa i bezkrwawa.